• Imprimeix

Prevenció i control del mosquit tigre

La Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya, creada el juny de 2010, i formada per les diverses administracions implicades en aquesta temàtica, va elaborar l’any 2011 l’Estratègia per a la prevenció i el control del mosquit tigre, que inclou un diagnòstic de la situació, perspectives futures i accions de prevenció i control del mosquit. Així mateix, en el marc de l’Estratègia definida, s’ha elaborat una proposta d’Ordenança municipal tipus per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment, del mosquit tigre (Aedes albopictus) que aglutina i actualitza les ordenances tipus fins ara existents sobre aquesta matèria. D’altra banda, l'Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut posa a disposició dels ens locals diversos materials de sensibilització que poden ser útils per a impulsar la col·laboració ciutadana (vídeo flash, fulletó i pòster informatius).

Data d'actualització:  31.05.2012