• Imprimeix

Relació de farmàcies i farmacioles

Les farmàcies són establiments sanitaris dirigits per professionals farmacèutics on, a més de l'adquisició i venda, elaboració i control de medicaments, s'hi realitzen tasques de promoció de la salut i prevenció de malalties.

Les farmacioles es troben en nuclis rurals, turístics, residencials o industrials que no disposen d'atenció farmacèutica i depenen d'una farmàcia.