• Imprimeix

Calendari i terminis d’aplicació de REACH i CLP

Terminis de registre de substàncies en fase transitòria

Primer termini de registre: 1 de desembre de 2010

 

  • Substàncies classificades com a carcinògenes, mutàgenes i tòxiques per a la reproducció (CMR categories 1 i 2) fabricades o importades en quantitats iguals o superiors a 1 tona/any.
  • Substàncies que presenten riscos específics per al medi ambient aquàtic (R50-53) fabricades o importades en quantitats iguals o superiors a 100 tones/any.
  • Substàncies fabricades o importades en quantitats iguals o superiors a 1.000 tones/any.

 

Segon termini de registre: 1 de juny de 2013

 

  • Substàncies que es fabriquen o importen en quantitats entre 100 i 1.000 tones/any.

 

Tercer termini de registre: 1 de juny de 2018

 

  • Substàncies que es fabriquen o importen en quantitats entre 1 i 100 tones/any.

Calendari i terminis d'aplicació del REACH i CLP
Data d'actualització:  15.12.2011