• Imprimeix

Programa de revisió de programacions de menús escolars a Catalunya (PReME)

guia alimentacio

La importància que el procés d'adquisició d'hàbits alimentaris té en relació amb el desenvolupament de la persona i de la seva salut és cada cop més evident. La població en edat escolar es troba en una etapa idònia per a l'adquisició d'hàbits a través d'una educació alimentària que impliqui necessàriament l'entorn familiar i escolar. Aquest procés educatiu ha d'incidir tant en la garantia d'una alimentació variada, equilibrada i saludable, com en l'adquisició progressiva d'hàbits vinculats al procés alimentari que contribueixin a la prevenció de trastorns com el sobrepès i l'obesitat, entre d'altres.

El perfil de la nostra alimentació tradicional, l'alimentació mediterrània, adaptada al context social actual, compleix amb escreix aquests condicionants.

En el marc de les actuacions que els departaments d'Educació i de Salut estan impulsant en relació amb la promoció d'hàbits saludables, tant des de l'entorn familiar com escolar, aquests departaments han signat un conveni per a la valoració de les programacions de menús dels centres docents de Catalunya que ho sol·licitin.

Com es pot sol·licitar la revisió dels menús del vostre centre?

Es tracta de fer arribar el full de sol·licitud signat pel director o directora del centre, o bé pel president o presidenta de l'AMPA, juntament amb una programació de quatre setmanes (de temporada tardor-hivern i/o de temporada primavera-estiu), tant per correu postal com per correu electrònic a:

Correu electrònic:
menus.escolars@gencat.cat 

Correu postal: 

PReME. Programa de revisió de menús escolars.
Promoció de la Salut
Agència de Salut Pública de Catalunya
Edifici Josep Salvany
C/ Roc Boronat, 81-95, 08005- Barcelona

En el termini aproximat d'un mes rebreu un informe amb els suggeriments oportuns per tal de millorar, si escau, la qualitat global de la programació de menús. L'esmentat informe, que s'elabora d'acord amb la petició i la programació de menús rebuda, inclou un seguit de recomanacions que permeten garantir l'equilibri i la idoneïtat de la programació (adaptant-la a variacions estacionals, festivitats, etc.) per a tot l'any. En aquest sentit, la revisió de menús d'un mateix centre es podrà sol·licitar cada tres anys, aproximadament.

Quan us fem arribar l'informe sobre l'avaluació de la programació de menús us adjuntarem, al mateix temps, un breu qüestionari de seguiment sobre el grau d'acceptació i d'implantació dels suggeriments proposats en l'informe, que ens haureu de retornar a l'adreça menus.escolars@gencat.cat, en un termini de dos-tres mesos, aproximadament.

 

Data d'actualització:  18.01.2018