• Imprimeix

Diabetis a l'escola

La diabetis tipus 1 (DM1) és, en el nostre àmbit, una de les malalties cròniques més freqüents en la infància i l'adolescència. El Registre de diabetis de Catalunya, en funcionament des de l'any 1987, ens indica que, cada any, 120-140 persones menors de catorze anys presenten aquesta malaltia, de les quals 15-20 tenen menys de cinc anys en el moment del diagnòstic.

El diagnòstic d'una malaltia crònica en un infant sempre representarà un fort impacte psicològic per a la persona i l'entorn familiar, i té, a més, conseqüències socials gens menyspreables. És a dir, aquest fet implica canvis en la vida de les persones afectades i, mentre són infants, també en les seves famílies. S'ha de seguir una certa disciplina en els horaris d'alimentació. Tenir cura en el tipus d'aliments o a l'hora de fer exercici i posar-se insulina són activitats certament compatibles amb una vida normal, però no sempre fàcils de dur a terme pels canvis que comporten; en qualsevol cas, cal temps per adaptar-s'hi.

L'escola és un dels àmbits més importants per als infants i adolescents, i és on passen la major part del dia. Per tant, és convenient que el professorat estigui informat sobre la malaltia. Això permetrà ajudar els nens i nenes a superar les possibles barreres i a evitar les discriminacions que hi pugui haver. Els mestres han de saber què és la diabetis, quins són els símptomes d'una hipoglucèmia i la manera de resoldre-la. També han de saber que, en ocasions, l'infant o el jove pot necessitar menjar o beure a deshora, durant la classe. És important que ho pugui fer sense impediments ni protagonismes, al mateix temps que cal que els altres companys en sàpiguen els motius des del començament. A més, pel fet de tenir diabetis, no ha de ser mai exclòs de les activitats que organitzi el centre, si no és que el metge responsable ho indica.

És important que l'infant s'integri bé a l'escola des del principi. Com a antecedents, i per tal de facilitar aquesta integració, es disposa de material informatiu que en el seu dia, d'acord amb el Departament d'Educació, va elaborar l'Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) i que es va distribuir als centres escolars: La diabetis a l'escola. A més dels materials educatius, l'ADC ofereix sessions informatives o xerrades a les escoles, adreçades al personal docent i monitors de menjadors que conviuen amb els infants amb diabetis per tal que sàpiguen actuar de manera correcta, o també a les associacions de pares i mares. El contingut de les sessions es dissenya a mida de les necessitats dels destinataris.

 

 

Data d'actualització:  07.11.2014