• Imprimeix

Telemedicina i teleassistència

La telemedicina és l'intercanvi d'informació a distància entre professionals sanitaris sobre el diagnòstic, el tractament o la cura dels pacients, a través de les TIC. La telemedicina també facilita que els pacients puguin contactar directament amb els professionals.

Les TIC permeten traslladar el coneixement mèdic allà on es necessita i en el moment en què es necessita, tot eliminant barreres com el temps i la distància.

La telemedicina millora l'accessibilitat de la ciutadania als serveis sanitaris. Fa que aquesta sigui molt més equitativa, atès que pot facilitar que qualsevol ciutadà pugui rebre una assistència de molta qualitat, amb independència de la zona geogràfica on visqui o del centre sanitari que li correspon.

D'aquesta manera, la telemedicina obre la possibilitat que els pacients puguin ser atesos per centres especialitzats sense la necessitat de desplaçar-s'hi físicament.

Tradicionalment, la telemedicina s'ha contemplat com una alternativa per millorar l'assistència de les zones amb poca densitat de població i, consegüentment, amb menys accessibilitat a l'hora de rebre un tipus d'assistència molt especialitzada.

La cura de pacients crònics, les intervencions en casos d'emergència en què es requereixen intervencions urgents —com per exemple els pacients que pateixen un episodi d'ictus i que poden ser atesos gràcies al projecte Teleictus— són altres camps en què la telemedicina es projecta com una disciplina que pot oferir una assistència millor, més equitativa, que incrementi l'eficiència i ajudi a garantir la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

La Fundació TicSalut desenvolupa el Pla de telemedicina i teleassistència en què es plantegen propostes d'actuacions i s'avaluen projectes d'interès per al Departament de Salut en aquest àmbit. Alhora, es revisa l'estat de la seva implantació i s'avaluen les necessitats d'infraestructures actuals i a mitjà termini.

En definitiva, Catalunya és un territori capdavanter en la implantació de la telemedicina tal com es pot consultar al Mapa d'Innovació i Salut de la Fundació TicSalut.

Servei de telemedicina

La teleassistència és l'atenció remota i personalitzada de les persones que viuen a casa seva, però requereixen d'algun tipus d'ajuda o seguiment que pot ser facilitat gràcies a les TIC.

La teleassistència facilita que determinats col·lectius de pacients, com per exemple els que pateixen patologies de tipus crònic, puguin ser atesos i monitorats a través d'equipaments i dispositius mòbils, sense la necessitat de desplaçar-se al seu centre assistencial.

Aquest monitoratge es pot realitzar en casos com el control de la pressió sanguínia, els nivells de glucosa en sang, el seguiment de processos de rehabilitació duts a terme des de la pròpia llar, etc.

La Fundació TicSalut desenvolupa el Pla de telemedicina i teleassistència en què es plantegen propostes d'actuacions i s'avaluen projectes d'interès per al Departament de Salut en aquest àmbit. Alhora, es revisa l'estat de la seva implantació i s'avaluen les necessitats d'infraestructures actuals i a mitjà termini.

En definitiva, Catalunya és un territori capdavanter en la implantació de la telemedicina i teleassistència a través de la Fundació TicSalut.  

Els beneficis que la telemedicina i la teleassistència suposen per a la ciutadania, els professionals assistencials i el sistema de salut són:

 • Millora de l'accessibilitat de la ciutadania als serveis assistencials especialitzats en què es concentra l'expertesa.
 • Garantia d'equitat en l'assistència en permetre que els ciutadans puguin rebre la millor atenció amb independència del lloc on visquin.
 • Estalvi de desplaçaments i trasllats innecessaris dels pacients.
 • Facilita el confort de pacients, especialment en el cas dels malalts crònics, en poder fer-ne el seguiment a la pròpia llar.
 • Suport a l'administració sanitària per poder dur a terme una planificació millor i la reordenació dels serveis sanitaris que, tot garantint l'accessibilitat i l'equitat en la prestació de serveis sanitaris a la ciutadania, contribueixin a l'eficiència i la sostenibilitat econòmica del sistema de salut.

El Teleictus és un projecte del Departament de Salut que es basa en la telemedicina aplicada a l'atenció urgent a persones amb ictus.

L'objectiu és aconseguir disminuir el temps de resposta dels professionals sanitaris per efectuar un diagnòstic i decidir quin és el tractament més adequat que ha de rebre una persona que ha patit un episodi d'ictus.

La intervenció immediata —com més aviat millor!— sobre una persona que pateix un ictus o que es té la sospita que el pugui estar patint, és determinant per poder garantir:

 • L'administració de tractaments específics i evitar la mortalitat i seqüeles greus, com la invalidesa o la discapacitat, que aquesta malaltia pot arribar a produir.
 • En el cas de l'administració de tractaments específics, que se n'obtinguin uns resultats millors (menor mortalitat i més autonomia postictus).

 

El Teleictus neix a partir de la iniciativa Codi Ictus, un sistema d'identificació i trasllat ràpids a l'hospital de referència de pacients amb ictus agut. El sistema de Codi Ictus de Catalunya és un protocol d'actuació desplegat pel Pla director de la malaltia vascular cerebral del Departament de Salut que cobreix tot el territori de Catalunya des de l'any 2006.

En el context del Codi Ictus, i ateses les característiques geogràfiques de Catalunya amb àrees molt distants dels grans hospitals de la conurbació metropolitana, el desenvolupament del Teleictus permet que els professionals mèdics dels hospitals comarcals puguin consultar els neuròlegs vasculars de guàrdia dels anomenats hospitals de referència. Així, el Teleictus és una solució basada en les TIC que permet apropar el coneixement i l'expertesa dels neuròlegs vasculars al pacient amb ictus agut quan aquest es troba en hospitals comarcals remots sense professionals experts a l'abast. Per aquesta via, es fa possible avaluar, precoçment i per experts, malalts amb ictus agut i reduir el temps total des de l'inici de la simptomatologia fins a la intervenció terapèutica, aspecte que és clau per aconseguir els millors resultats clínics.

La comunicació entre l'hospital comarcal i el neuròleg vascular es produeix a través de serveis telemàtics de videoconferència que permeten la interacció entre els professionals, l'exploració dels pacients i la visualització i compartició de les imatges de les proves diagnòstiques efectuades, fonamentalment tomografia computada i ressonància magnètica.

La primera fase de desenvolupament del projecte Teleictus va permetre la connexió d'onze hospitals del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) amb hospitals comarcals (General de Vic, General de Granollers, Palamós, Figueres, Mataró, Igualada i Alt Penedès de Vilafranca) i hospitals de referència (Vall d'Hebron de Barcelona, Dr. Josep Trueta de Girona, Germans Trias i Pujol de Badalona i Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat). En aquesta primera fase, els hospitals comarcals van ser seleccionats seguint un criteri de distància (comarcal a més de 30 minuts d'un centre de referència en cas de trasllat en ambulància) i de casuística (comarcals amb més de 100 ingressos per ictus anuals).

Des d'un punt de vista tecnològic, les característiques més destacades del Teleictus 1.0 eren:

 • Connectivitat punt a punt; és a dir, unidireccionalitat de la connexió.
 • Multisistemes de connectivitat (Internet, RDSI, etc.).
 • Absència d'un sistema de monitoratge continuat de la viabilitat de les connexions.


La segona fase de desenvolupament del Teleictus a Catalunya, o Teleictus 2.0, ha suposat la introducció de diversos canvis entre els quals destaquen:

 • L'existència d'un sistema únic de connexió que opera a través de l'anella sanitària i que garanteix la privacitat de les videoconferències.
 • La multidireccionalitat de la connexió que ara es basa, al costat més expert, en una guàrdia central de neuròlegs vasculars experts de diferents hospitals de referència (Bellvitge, Vall d'Hebron i Germans Trias) que de manera rotatòria assumeixen el servei al Teleictus.
 • El monitoratge continu de la plataforma tecnològica que incorpora un servei d'atenció continuada en cas de fallida. A més, des de la posada en marxa de la segona fase del Teleictus (4 de març de 2013) tota l'activitat d'aquest servei ha de ser enregistrada al Registre Teleictus Catalunya (TICat).


A l'espera que l'hospital de Móra d’Ebre entri a formar part dels hospitals comarcals amb connexió Teleictus, el nombre de centres hospitalaris on es pot realitzar avaluació i tractament específic de pacients amb ictus (presencial o bé mitjançant el Teleictus) és de 23 punts en tota la geografia catalana (14 hospitals de referència i 9 hospitals comarcals [10 quan Móra d’Ebre hi estigui operatiu]).

Data d'actualització:  14.03.2013