• Imprimeix

Serveis web geogràfics

La ciutadania de Catalunya disposa en l’app 061 CatSalut Respon dels serveis geogràfics de localització dels hospitals, centres d’atenció primària (CAP) i centres d’atenció primària d’urgències (CUAP) de tot el territori català. Aquests equipaments es poden consultar també des del Canal Salut i des del gencat equipaments. 

Data d'actualització: Periòdica

Visor i aplicacions

L’app 061 CatSalut Respon us geoposiciona i ubica els centres sanitaris en referència a la vostra localització.

Equipaments de salut

Un cercador per localitzar els equipaments sanitaris de Catalunya: Centres d’atenció primària i d’atenció primària d’urgències, hospitals, centres sociosanitaris, centres de salut mental, centres d’atenció a les drogodependències.

Bases cartogràfiques

El Servei Català de la Salut disposa del sistema d’informació territorial que permet distribuir el territori català en àrees bàsiques de salut (ABS).