• Imprimeix

Recepta electrònica

La recepta electrònica a Catalunya (Rec@t) és un sistema que integra els processos de prescripció i dispensació de la prestació farmacèutica mitjançant les TIC i el treball en xarxa, i que estableix mecanismes que afavoreixen l'ús racional del medicament.

Actualment, la Rec@t possibilita un seguiment més acurat dels tractaments i la detecció de duplicitats entre medicaments. Aquest sistema de prescripció obre un nou ventall de funcionalitats, tant per optimitzar la gestió sanitària en matèria de medicaments i procediments com per augmentar la seguretat per als usuaris.

La recepta electrònica és un sistema consolidat a Catalunya que facilita l'accés a la prestació farmacèutica i la gestió dels medicaments per part d'usuaris i pacients.

La Rec@t és un projecte del Departament de Salut, que està liderat pel Servei Català de la Salut (CatSalut), amb el suport de l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS).

La recepta electrònica a Catalunya (Rec@t) té els objectius següents:

 • Oferir una eina centrada en els pacients que dona més i millor informació mitjançant el Pla de medicació.
 • Facilitar l'obtenció i la dispensació de medicaments de manera segura i ràpida.
 • Contribuir a una prescripció més eficient i a una utilització més racional i segura dels medicaments per contribuir a la sostenibilitat del sistema de salut.
 • Facilitar la cohesió dels diferents nivells assistencials i proporcionar als professionals sanitaris vies de comunicació i de suport a les seves tasques diàries mitjançant diverses eines per a la prescripció.
 • Descarregar d'activitats burocràtiques els professionals sanitaris perquè puguin fer una gestió més eficient del temps per a tasques assistencials.
 • Representar una aposta per les noves tecnologies al servei de la salut.

 

La recepta electrònica a Catalunya (Rec@t) ofereix els beneficis següents: 

Ciutadania

 • Proporciona un Pla de medicació al pacient que conté tota la informació necessària per poder seguir correctament el tractament. En el Pla de medicació s'hi pot trobar: el nom del medicament, la dosi i la freqüència de l'administració, el temps previst de tractament, el nom del metge, la posologia, comentaris adreçats al pacient i el cost orientatiu del tractament.
 • Incrementa l'accessibilitat a la prestació farmacèutica i redueix el nombre de visites que tenen com a única finalitat la renovació de les receptes de medicaments.
 • Ofereix una atenció més personalitzada per a tota la ciutadania dins d'un entorn de gestió sanitària integral i integrada que facilita la continuïtat assistencial del pacient.

 

Professionals

 • Facilita als professionals l'alliberament de les tasques més rutinàries vinculades a la prescripció i la dispensació de receptes per poder dedicar més temps a l'atenció d'altres pacients.
 • Integra els processos de prescripció i dispensació dels fàrmacs, tot facilitant la coordinació entre diferents professionals sanitaris (metges i farmacèutics) que poden accedir a la informació en temps real.

 

Sistema sanitari

 • Augmenta la seguretat en la utilització dels medicaments.
 • Afavoreix l'ús racional dels medicaments.
 • Fa un monitoratge i un control dels processos de prescripció i de les seves incidències.
 • Recull i disposa d'informació qualitativa i quantitativa de l'ús dels medicaments.
 • Promou l'eficiència dels processos i afavoreix l'estalvi de recursos per part de l'administració sanitària.
 • Incorpora mecanismes (per exemple, alertes) per aconseguir que la prestació farmacèutica sigui un sistema més intel·ligent.
 • Esdevé un model col·laboratiu de referència per a altres comunitats autònomes i països.

 

Data d'actualització:  30.11.2011