• Imprimeix

Servidor terminològic

Dins del territori existeix un alt grau d'heterogeneïtat entre els diferents proveïdors de salut, amb múltiples sistemes d'informació i catàlegs que dificulten l'intercanvi d'informació i repercuteixen en la feina del professional assistencial que els ha d'utilitzar. Sorgeix, doncs, la necessitat de disposar de catàlegs i vocabularis de referència per permetre la integració semàntica entre els sistemes d'informació a diferents nivells assistencials.

Aquesta integració semàntica, a partir del tractament de catàlegs normalitzats i estandarditzats, és un dels pilars fonamentals per a la interoperabilitat en l'àmbit assistencial entres els diferents proveïdors de Salut i Serveis socials, evitant-ne la pèrdua d'informació.

La utilització de llenguatges comuns a tot el territori permet la seva representació i interpretació automàtica de forma inequívoca, facilitant-ne l'explotació de les dades generades en els circuits assistencials mitjançant eines analítiques.

Amb l'objectiu de facilitar la integració dins la plataforma d'interoperabilitat, es permet la utilització dels vocabularis interns de cada proveïdor mitjançant la creació de les pertinents equivalències als catàlegs de referència.

Per gestionar la comunicació entre els proveïdors de Salut s'ha desenvolupat el Servidor Terminològic del Departament de Salut, que permet:

  • La gestió dels catàlegs propis dels proveïdors en la comunicació a través de la plataforma d'interoperabilitat.
  • Definir les equivalències entre catàlegs locals i catàlegs de referència.
  • La consulta dels catàlegs de referència del Departament de Salut.
  • Facilitar el coneixement de les terminologies existents tant a nivell nacional com internacional.
  • Facilitar el coneixement de les solucions semàntiques aplicades per altres proveïdors de Salut.

 

Data d'actualització:  14.05.2018