• Imprimeix

eXat

eXat

L’eXat és una eina de comunicació entre professionals de la salut del sistema sanitari públic. Aquesta plataforma d’intercanvi de missatges els permet fer interconsultes sobre els processos assistencials dels pacients.

Hi poden accedir de forma segura des de l’eCAP o des de qualsevol altre sistema d’informació de la xarxa pública, en aquest cas, mitjançant una url. Els metges i metgesses s’identifiquen amb el seu certificat digital (targeta prescripció electrònica dels col·legis de metges), mentre que els infermers i infermeres ho fan amb un usuari i contrasenya. 

Els professionals sanitaris poden incorporar text en format xat i adjuntar documents i imatges que estiguin registrades a eCAP o a HC3.

L’eXat facilita, a més, la creació de grups de treball per realitzar tallers formatius.

  • Millorar la comunicació i la coordinació entre els professionals sanitaris. 
  • Agilitzar el procés assistencial compartit entre diferents nivells d’atenció (primària, especialitzada). 
  • Garantir una millora en el continuum assistencial i estalviar temps en les diferents fases d’atenció sanitària.

Centres que han tingut activitat a data 20/11/2017: 20

Professionals que han utilitzat EXAT a data 20/11/2017: 58

Data d'actualització:  14.05.2018