• Imprimeix

Història clínica compartida de Catalunya

La història clínica compartida a Catalunya (HC3) és la història electrònica que agrupa el conjunt de documents que contenen dades i informació rellevant sobre la situació i l'evolució d'un pacient al llarg del seu procés assistencial. 

L'HC3 permet l'accés de manera organitzada, i sempre sota els paràmetres idonis de seguretat i confidencialitat, a la informació rellevant de les històries clíniques dels centres sanitaris de la xarxa pública assistencial.

L'HC3 aconsegueix també, mitjançant mecanismes d'interoperabilitat i l'ús d'estàndards entre sistemes d'informació, que les històries clíniques pròpies dels centres sanitaris de la xarxa pública assistencial puguin ser compatibles per poder accedir a la informació sanitària i de salut d'un pacient al lloc i al moment en què es necessiten.

La història clínica compartida a Catalunya (HC3) té els objectius següents:

 • Millorar l'atenció de la salut dels ciutadans mitjançant una eina que faciliti la feina dels professionals sanitaris respecte als pacients als quals han d'atendre.
 • Propiciar un nou model assistencial en permetre l'accés i la consulta de manera immediata, segura i confidencial de la informació rellevant disponible sobre els pacients als centres sanitaris de la xarxa d'assistència pública de Catalunya.

Actualment la història clínica compartida a Catalunya (HC3) ofereix els beneficis següents:

Ciutadania

 • Disminueix la duplicació de proves diagnòstiques innecessàries i estalvia als pacients dels desplaçaments per recollir les plaques i portar-les al seu centre assistencial.
 • Subministra dades i informació sanitària i de salut dels pacients catalans perquè pugui ser accessible, de manera segura i confidencial, mitjançant la futura història clínica digital del Sistema Nacional de Salut, fet que facilitarà l'assistència sanitària quan els ciutadans de Catalunya es desplacin fora del seu àmbit territorial.

 

Professionals

 • Proporciona als professionals assistencials una eina que els facilita informació actualitzada i rellevant per afavorir la presa de les millors decisions pel que fa al diagnòstic i tractament dels pacients.
 • Ofereix una eina de consulta per a l'equip assistencial, independentment de la seva ubicació geogràfica i el nivell assistencial, per accedir a la informació dels pacients, factor especialment significatiu quan el pacient és atès pels professionals d'altres centres sanitaris que no són els que habitualment li corresponen.
 • Afavoreix la continuïtat assistencial i millora la coordinació entre diferents nivells assistencials com ara entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada.
 • Permet la visualització de les imatges radiològiques perquè siguin compartides per diversos centres, funcionalitat que ja està desplegada en la gran majoria dels hospitals i en tots els centres d'atenció primària de la xarxa pública assistencial.
 • Disminueix el temps d'espera perquè la imatge pugui estar disponible per ser consultada pels professionals assistencials.

 

Sistema sanitari

 • Contribueix a la potenciació dels serveis de telemedicina i telassistència, com també a l'aportació de dades i informació a la carpeta personal de salut de la ciutadania.
 • Esdevé un model que posa a l'abast estatal i europeu l'experiència assolida a Catalunya pel que fa a la interoperabilitat i l'ús d'estàndards en els sistemes d'informació.

 

  Novembre 2013
Persones registrades a l'HC3 Tota la població de Catalunya
Persones amb informes a l'HC3 6.704.591
Informes clínics indexats 74.412.058
Centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) connectats a l'HC3

67 hospitals (97%)
432 centres d'atenció primària
36 centres de salut mental (73%)
89 centres sociosanitaris (87%)
Servei d'Emergències Mèdiques (SEM)

 

Data d'actualització:  21.02.2017