• Imprimeix

Coordinació General de les TIC

“L'aplicació de les noves tecnologies transforma l'organització sanitària i permet trobar noves solucions dels processos en els àmbits assistencials”.

coordinacio_general_tic

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són un element estratègic per millorar la salut de la ciutadania i garantir un sistema sanitari de qualitat, modern i sostenible.

La missió de la Coordinació General de las TIC del Departament de Salut és el lideratge i la implantació de les noves tecnologies en el nostre sistema de salut per dotar els professionals sanitaris i la ciutadania d’eines i mecanismes que contribueixin a la millora de l’assistència sanitària i de la salut de la població de Catalunya.

El valor de les TIC en l’entorn assistencial ha esdevingut inherent al sistema, tant per la millora d’eficiència del sector com pel seu caràcter consubstancial a la pràctica assistencial. Les TIC permeten:

  • disposar d’informació per a la presa de decisions a tots els nivells i per a tots els actors del sistema, mitjançant la definició de les polítiques i recomanacions d’interoperabilitat per tal d’aconseguir la integració entre tots els proveïdors i nivells assistencials i socials.
  • disposar d’informació, en temps i forma, per a tots els nivells i per a tots els actors del sistema, com a palanca de canvi perquè la practica assistencial sigui més segura, de major qualitat i més eficient.

Oficina eSalut

L'Oficina eSalut, depenent de la Coordinació General de les TIC en Salut, és l’estructura encarregada de la governança tecnològica dels projectes TIC transversals de l'ecosistema sanitari de Catalunya, coneguda com a Plataforma Digital de Salut (iS3, HC3, LMS, eCAP).

L’execució de les línies estratègiques de la Coordinació General de les TIC correspon a l'Oficina eSalut per tal d'assolir un model de gestió i de relació més directe amb els proveïdors tecnològics que executen els grans projectes transversals del sector sanitari. 

 

oficina_esalut

Data d'actualització:  14.05.2018