• Imprimeix

Tecnologies de la informació i la comunicació

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són un element estratègic per millorar la salut de la ciutadania i garantir un sistema sanitari de qualitat, modern i sostenible. 

El Departament de Salut lidera la implantació de les noves tecnologies en el nostre sistema de salut per dotar als professionals sanitaris i a la ciutadania d’eines i mecanismes que contribueixin a la millora de l’assistència sanitària i de la salut de la població de Catalunya. 

Per assolir aquests objectius, el Departament de Salut compta amb instruments com el segon Pla estratègic SITIC (2012-2015), l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS) i la Fundació TicSalut.