• Imprimeix

PAAS

 

El Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable, conegut com PAAS, va ser elaborat pel Departament de Salut en resposta a l'increment observat en la prevalença d'obesitat, d'acord amb l'estratègia mundial de l'OMS i de la NAOS.

Dins del PAAS, s'inclouen accions pròpies i altres a les quals s'ha donat assessorament tècnic i/o suport institucional en quatre àmbits:

• educatiu
• sanitari
• comunitari
• laboral

Algunes accions del PAAS es porten a terme des d'ajuntament i consells comarcals, institucions sanitàries o educatives, gremis, fundacions i empreses privades.

Propostes del PAAS

familiafelis


1. Abordatge integral de les causes d'una alimentació desequilibrada i una activitat física insuficient.

2. Estratègies de prevenció que actuïn de forma sinèrgica i coincident sobre els diversos factors dels estils de vida.
3. Creació d'entorns favorables, en el marc dels programes d'acció local, que facilitin l'adopció progressiva i el manteniment d'estils de vida saludable a la ciutadania.
4. Cooperació i interrelació de múltiples sectors. La implantació de totes aquestes intervencions és complexa, per tant, requereix de la implicació tant de l'administració com de la societat civil, el sector privat i els mitjans de comunicació.

Data d'actualització:  04.05.2016
S'ha produit un error a l'hora de cridar el servei!