• Imprimeix

Pla de Salut de Catalunya

El Pla de salut de Catalunya constitueix el marc de referència de totes les actuacions públiques del Govern de la Generalitat en l'àmbit de la salut, ja que estableix les estratègies d'actuació del Departament per als propers anys. 

El Pla integra i dóna coherència a les polítiques de salut i serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut pública. Aporta una visió àmplia amb la qual els aspectes socioeconòmics i els determinants de la salut adquireixen tanta importància com les actuacions preventives i assistencials.