• Imprimeix

Recerca i innovació

PERIS 2016-2020

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Salut, ha impulsat el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020, una eina que permetrà generar nou coneixement en els propers quatre anys, un coneixement que tindrà una repercussió directa en la millora de la salut dels ciutadans.

Com es complirà aquest objectiu?
El PERIS incrementarà la qualitat de la recerca que es fa en l’àmbit de la salut per garantir l’excel·lència del nostre sistema de salut. Intensificarà l’aplicació pràctica als processos assistencials de tot el coneixement generat pels investigadors.

A més, per poder fer tot això, el PERIS preveu enfortir les capacitats i el lideratge internacional dels centres de recerca en salut de Catalunya. Al mateix temps, es potenciarà la formació i l’ocupabilitat dels científics en el sistema de salut i s’enfortiran les capacitats científiques dels professionals sanitaris. Tot això, sense deixar de banda les diferents polítiques de recerca i, per tant, integrant les polítiques de recerca i innovació en salut en les altres que es duen a terme a Catalunya.

El PERIS promourà la participació dels pacients i del conjunt de la ciutadania en les polítiques de recerca i innovació del sistema de salut de Catalunya. També impulsarà el paper del sistema de salut com a agent d’innovació i crearà mecanismes per accelerar la transferència de coneixement al sector productiu.

I, finalment, fomentarà la divulgació científica i el coneixement crític dels avenços científics en l’àmbit de la salut.

El model
La gestió i el desenvolupament del PERIS es basarà en principis de bon govern, i la recerca es desenvoluparà amb els criteris més estrictes de transparència, honestedat, eficiència, objectivitat, rigor científic, esperit col·laborador i respecte ètic.

Quina aportació econòmica tindrà?
El Departament de Salut té previst destinar un total de 42 milions d’euros a l’any durant els propers quatre anys per desplegar el PERIS 2016-2020. Cada euro invertit en recerca equival a un retorn de tres euros en valor social i econòmic.

La recerca és fonamental per millorar la salut dels ciutadans i el PERIS és la millor eina per resoldre molts problemes de salut al nostre país. Invertir en recerca és posar les bases de la salut del futur de la nostra societat.

Vídeo de presentació del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS 2016-2020)

Data d'actualització:  14.09.2016