paas

El Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable, conegut com PAAS, va ser elaborat pel Departament de Salut en resposta a l'increment observat en la prevalença d'obesitat, d'acord amb l'estratègia mundial de l'Organització Mundial de la Salut i de la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad).

Dins del PAAS, s'inclouen accions pròpies i altres a les quals s'ha donat assessorament tècnic i/o suport institucional en cinc àmbits:

• educatiu
• sanitari
• comunitari
• laboral
• recerca

Algunes accions del PAAS es porten a terme des dels ajuntaments i consells comarcals, institucions sanitàries o educatives, gremis, fundacions i empreses privades.

1. Abordatge integral de les causes d'una alimentació desequilibrada i una activitat física insuficient.

2. Estratègies de prevenció que actuïn de forma sinèrgica i coincident sobre els diversos factors dels estils de vida.

3. Creació d'entorns favorables, en el marc dels programes d'acció local, que facilitin l'adopció progressiva i el manteniment d'estils de vida saludable a la ciutadania.

4. Cooperació i interrelació de múltiples sectors. La implantació de totes aquestes intervencions és complexa, per tant, requereix de la implicació tant de l'administració com de la societat civil, el sector privat i els mitjans de comunicació.

Vídeos del PAAS

S'han trobat 0 resultats.

Autor:  Data de publicació:  Mida:  Utilització de les imatges i vídeos Avís: Es poden utilitzar les imatges i vídeos que estiguin subjectes a una llicència que així ho permeti (per exemple llicències Creative Commons). En cas de dubte, cal consultar l'organisme que apareix com a autor. Comparteix a: /web/resources/fwkResponsive/fpca_subcapcalera/img/NG_ico_twitter.png /web/resources/fwkResponsives/common/img/playIcon.png /web/resources/fwkResponsive/fpca_subcapcalera/img/NG_ico_facebook.png