paas

El Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable, conegut com PAAS, va ser elaborat pel Departament de Salut en resposta a l'increment observat en la prevalença d'obesitat, d'acord amb l'estratègia mundial de l'Organització Mundial de la Salut i de la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad).

Dins del PAAS, s'inclouen accions pròpies i altres a les quals s'ha donat assessorament tècnic i/o suport institucional en cinc àmbits:

• educatiu
• sanitari
• comunitari
• laboral
• recerca

Algunes accions del PAAS es porten a terme des dels ajuntaments i consells comarcals, institucions sanitàries o educatives, gremis, fundacions i empreses privades.

1. Abordatge integral de les causes d'una alimentació desequilibrada i una activitat física insuficient.

2. Estratègies de prevenció que actuïn de forma sinèrgica i coincident sobre els diversos factors dels estils de vida.

3. Creació d'entorns favorables, en el marc dels programes d'acció local, que facilitin l'adopció progressiva i el manteniment d'estils de vida saludable a la ciutadania.

4. Cooperació i interrelació de múltiples sectors. La implantació de totes aquestes intervencions és complexa, per tant, requereix de la implicació tant de l'administració com de la societat civil, el sector privat i els mitjans de comunicació.

 • Curs Activitat Física i Salut. Intervenció a l'Atenció Primària

  El Pla d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) te com a objectiu que el màxim nombre de persones de Catalunya realitzin activitat física saludable. Per assolir-ho es treballa en la sensibilització i formació de professionals de salut sobre consell d'activitat física, i també es col·labora amb la Secretaria General de l'Esport i els municipis per a la creació d'entorns facilitadors d'una vida activa.

  L'Agencia de Salut Pública de Catalunya (ASPCat) inicia aquest curs a distància sobre activitat física i salut, adreçat a professionals de l'atenció primària.

  Curs gratuït de 23h i 3,9 crèdits

 • Consell alimentari en la infància i l'adolescència

  La promoció de l'alimentació saludable en la infància i adolescència és un dels objectius principals del PAAS. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ofereix un curs a distància per tal d'actualitzar el consell alimentari que donen els professionals que conformen els equips assistencials de salut que atenen l'etapa infantil i juvenil de la vida, tenint en compte els canvis culturals i socials del nostre entorn, així com les noves evidències científiques en l'àmbit de la dietètica, la nutrició i l'educació alimentària.

  Curs gratuït de 40h i 7,8 crèdits

S'ha produit un error a l'hora de cridar el servei!