• Imprimeix

Plans sectorials

El Departament de Salut, en el marc de les seves competències elabora Plans específics que guien les actuacions a realitzar, en períodes concrets. Així, ens trobem amb plans que abasten llargs períodes, com és el Pla de salut del qual ja podeu consultar els treballs realitzats per aprovar el del període 2016-2020, i d’altres plans o programes que són per a períodes de més curta durada o per a col·lectius específics.
Les diferents pàgines de cadascun dels plans incorporen les darreres actualitzacions disponibles.

 

Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC)

L’ENAPISC dona resposta als importants reptes que ha de fer front el nostres sistema sanitari, en general, i l’àmbit de la primària, en particular. Fites tant importants com són les desigualtats en salut, l’envelliment de la població i la cronicitat de moltes malalties. L’ENAPISC té el seu antecedent en el document Atenció primària i salut comunitària: Una nova orientació per a l’atenció primària de salut

Pla nacional d’urgències de Catalunya

El PLANUC té com a missió principal assegurar que tota persona rebi una atenció continuada i urgent equitativa i de qualitat, i que s’adapti a les necessitats de salut de les persones, a través d’una xarxa d’atenció integrada, accessible i resolutiva, liderada per professionals, que situï el ciutadà al centre del sistema.

Pla de Salut

És l’instrument indicatiu i el marc de referència de totes les actuacions públiques en matèria de salut, en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Actualització: Cada 4 anys
Font de les dades: Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.
Format de les dades: pdf
Data d’actualització, novembre 2015: Proposta de nou Pla 2016-2020

Pla interdepartamental de salut pública PINSAP

Per tal que tots els sectors del Govern, de les administracions públiques catalanes i de la societat capitalitzin directament les seves influències respectives sobre la salut i el benestar associat a la salut de la població de Catalunya.

Actualització: Cada any
Font de les dades: Secretaria de Salut Pública
Format de les dades: pdf
Data d’actualització: juny de 2015

Pla estratègic de recerca i innovació en salut

Per optimitzar les estructures de recerca i afavorir un millor retorn de la inversió en recerca i i contribuir a escurçar el període comprès entre els resultats de recerca i l'aplicació a la pràctica clínica i de salut pública.

Actualització: Cada 4 anys
Font de les dades: Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.
Format de les dades: pdf
Data d’actualització, 2012. Pla 2012-2015

Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions

Recull la priorització d‟actuacions a desenvolupar per part del Govern de la Generalitat per atendre aquestes persones.

Actualització: Cada 3 anys
Font de les dades: Comissió Interdepartamental de Salut Mental. Departament de la Presidència
Format de les dades: pdf
Data d’actualització, juliol 2014: Accions 2014-2016

Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS)

Instrument del Govern per promoure i participar en la transformació del model d’atenció social i sanitària per tal de garantir una atenció integrada i centrada en les persones, capaç de donar resposta a les seves necessitats.

Actualització: Cada 3 anys
Font de les dades: Departament de la Presidència.
Format de les dades: pdf
Data d’actualització, juliol 2014: Full de ruta 2014-2016

Pla estratègic SITIC

És un document marc per a tot el sector salut i ha estat concebut per donar un impuls definitiu de les TIC al sistema sota un model de governança en clau de salut, únic i participat.

Actualització: Cada 4 anys
Font de les dades: Fundació TIC Salut.
Format de les dades: pdf
Data d’actualització, desembre de 2011: Pla 2012-2015

Pla Mestre de Mobilitat (mHealth.cat)

Estableix l’estratègia i les accions per donar suport al desenvolupament de la mHealth a Catalunya en els pròxims anys.

Actualització: el 2018
Font de les dades: Departament de Salut i de Benestar Social i Família.
Format de les dades: pdf
Data d’actualització: febrer 2015

Serveis web geografics

La ciutadania de Catalunya disposa en l’app 061 CatSalut Respon dels serveis geogràfics de localització dels hospitals, centres d’atencio primària (CAP) i centres d’atenció primària d’urgències (CUAP) de tot el territori català.

Data d'actualització: Periòdica.
Format de les dades: Servei Català de la Salut

Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021

El Pla té per objectiu mantenir l’alt nivell de seguretat alimentària en totes les etapes de la cadena alimentària, des de la producció fins al consum.

Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya (PPAC)

És l’instrument d’informació, estudi i proposta mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per a impulsar, planificar i coordinar les actuacions a desenvolupar