• Imprimeix

Model d'atenció a l'al·lèrgia

L'al·lèrgia és una reacció immunològica anòmala de l'organisme contra substàncies externes (al·lèrgens) introduïdes per inhalació (àcars, pol·len, epitelis, fongs, làtex, etc.), ingestió (aliments, fàrmacs), injecció (fàrmacs, picada d'himenòpters) o contacte amb la pell (fàrmacs, productes químics, etc.). L'al·lèrgia respiratòria, alimentària i cutània a fàrmacs i a himenòpters són les malalties al·lèrgiques més freqüents.

La prevalença de les malalties al·lèrgiques ha mostrat un creixement progressiu en els darrers anys i s'estima que actualment el 20-25% de la població general presenta alguna patologia al·lèrgica. Aquest augment de la prevalença i el seu impacte en la demanda dels recursos sanitaris, juntament amb el progrés diagnòstic i terapèutic en l'àrea de l'al·lergologia, posa de manifest la necessitat d'una adequació dels mitjans disponibles a la situació real de la malaltia per tal de poder atendre-la correctament.

El Departament de Salut va iniciar l'any 2010 un treball amb l'objectiu general de revisar i dissenyar el model d'atenció al·lergològica a Catalunya perquè l'assistència sanitària dels pacients amb malalties al·lèrgiques sigui integral i adequada a les seves necessitats. Aquest treball s'emmarca en el desenvolupament el Pla estratègic d'ordenació de l'atenció especialitzada ambulatòria.

A partir de les conclusions del grup de treball creat per analitzar el tema, que comptava amb participació de professionals del Departament de Salut i de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, es va elaborar un document que va ser presentat el novembre de 2010 i defineix quina ha de ser l'activitat de l'al·lergòleg, planteja diferents possibilitats d'organització territorials de l'especialitat i també proposa el calendari de desplegament a Catalunya i com se'n farà el seguiment.

Durant el 2011 s’han elaborat, amb el participació dels professionals clínics,  guies i  protocols d’atenció a la patologia al·lèrgica i els criteris de derivació que defineixen les relacions entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada, per tal de garantir la continuïtat assistencial i la integralitat de l’atenció i assolir una resolució adequada de la problemàtica dels pacients amb al·lèrgia. El 2012 s’ha dut a terme el treball de definició de la  cartera de serveis sobre la base dels nivells de complexitat assistencials, on s’indica què pot aportar cada àmbit i nivells assistencials (atenció primària i atenció especialitzada) en el procés d’atenció dels principals motius de consulta.

Aquests instruments de gestió clínica i sanitària s’han elaborat amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Al·lergologia i Immunologia Clínica, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), la Societat Catalana de Pediatria, i s’ha consultat a altres societats d’especialitats també implicades (pneumologia, dermatologia, ORL).

Data d'actualització:  10.02.2014