• Imprimeix

Programa de prevenció i atenció a la cronicitat (PPAC)

Per la seva incidència en la població i per la taxa de morbiditat que comporta, la cronicitat és un dels problemes prioritaris en matèria de salut. Les malalties cròniques seran la primera causa de discapacitat a Europa; actualment, ja són el problema de salut que demanda més serveis sanitaris, que poden suposar fins al 75% de la despesa sanitària.

Unes malalties que augmenten segons avança l'edat; per tant, s'incrementen amb l'esperança de vida. A més, l'envelliment augmenta també la possibilitat de tenir més d'una malaltia crònica (més del 50% dels malalts crònics en tenen més d'una).

Un sistema sanitari que no estigui preparat per afrontar aquest repte no respon a les necessitats de la població i és per això que el Departament de Salut preveu el desplegament d'unes estratègies coordinades i integrades en el sistema sanitari català, tant en matèria de prevenció com de tractament personalitzat i orientació continuada dels pacients crònics i dels seus familiars.