• Imprimeix

Prioritats 2010-2014

Pla director de salut mental i addiccions (PDSMA):

 • Promoció de la salut mental i prevenció dels trastorns mentals i les addiccions en quatre àmbits prioritaris: infantil i juvenil, depressió i suïcidi, entorn laboral i salut mental positiva.
 • Consolidació i avaluació de la Cartera de serveis de salut mental a l'atenció primària de salut.
 • Model d'atenció integral a les persones amb trastorns mentals greus. Canvis en el model actual cap a una gestió integral en el territori.
 • Desplegament del mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya.
 • Continuació de la integració funcional entre els serveis de salut mental i d'atenció a les drogodependències.
 • Consolidació dels plans de reordenació de patologies emergents.
 • Redefinició del model d'hospitalització psiquiàtrica a Catalunya.
 • Definició de la Cartera de serveis d'atenció a les famílies.
 • Reordenació de l'atenció psiquiàtrica i psicològica infantil i juvenil.
 • Definició de les necessitats en salut mental de les persones grans.
 • Impuls a la recerca i la cooperació internacional.
 • Promoció de la formació continuada dels professionals de la xarxa sanitària d'atenció primària de salut, de salut mental i drogodependències.

Pla integral de salut mental (Pla interdepartamental):

 • Pla de lluita contra l'estigma de les malalties mentals.
 • Consolidació del Pla de reconversió psiquiàtrica.
 • Avançament del model d'atenció integral sanitari i social a les persones amb trastorns mentals.
 • Model d'atenció integral als adolescents desemparats de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).
 • Model d'atenció a les persones amb malaltia mental o discapacitat intel·lectual o física.
 • Model d'atenció en salut mental a les persones sotmeses a mesures de privació de llibertat.
 • Model d'atenció psiquiàtrica i psicològica a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Model d'inserció laboral de les persones amb malaltia mental.
 • Projecte de joc responsable.
 • Protocol operatiu per a l'atenció a les urgències psiquiàtriques domiciliàries.
 • Pla integral d'atenció a l'autisme i Pla integral d'atenció als infants i joves amb trastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH).
Data d'actualització:  27.10.2011