• Imprimeix

Marc de treball

El Pla director de salut mental i addiccions es basa en els principis i valors següents:

 

  • L'equitat territorial en l'accés i en els serveis.
  • L'atenció integral i coordinada, que impliqui el treball en equip multidisciplinari.
  • La humanització i la qualitat de l'acció sanitària, facilitada per professionals competents, prenent els ciutadans com a centre de l'atenció.
  • La gestió eficient dels recursos de manera que es garanteixi l'eficiència i la sostenibilitat del sistema, així com l'avaluació.
  • L'ètica professional i de les organitzacions sanitàries.
  • La recerca i la innovació constants.
  • La dignificació de l'atenció a la salut mental i les drogodependències i el compromís amb la societat.

 

El Pla director de salut mental i addiccions disposa d'un marc de treball com a referència basat en: