• Imprimeix

Prioritats 2010-2014

A l'horitzó temporal 2014 es proposen els objectius següents:

  1. Millorar la promoció de salut, la prevenció i l'autocura de les malalties de l'aparell locomotor en l'àmbit de l'atenció primària.
  2. Millorar la capacitat resolutiva de l'atenció primària en l'àmbit de les malalties reumàtiques.
  3. Disminuir la variabilitat i augmentar l'eficiència del procés diagnòstic i terapèutic en malalties de l'aparell locomotor.
  4. Millorar la continuïtat assistencial i l'eficiència en l'atenció a través de l'anàlisi i la definició del model assistencial.
  5. Promoure línies de recerca orientades a la prevenció i la millora de l'atenció a les malalties de l'aparell locomotor.
  6. Promoure la formació dels professionals en les malalties musculoesquelètiques.
  7. Establir criteris sobre implantació de noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques per a aquestes malalties.
Data d'actualització:  24.10.2011