• Imprimeix

Estratègies de salut

Els plans directors s'encarreguen de fer operatives les politiques marcades en el Pla de salut.

Els plans directors, adaptats a la realitat del nostre país i al context econòmic sanitari, defineixen les activitats i l'ordenació de serveis necessària per assolir les polítiques plantejades amb una visió integrada de la situació i abordant des de la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia fins a la rehabilitació, amb les actuacions de diagnòstic i tractament. Els plans defineixen un model d'atenció i organització de serveis que partint de la realitat permeten continuar avançant en l'eficiència i qualitat del sistema.