• Imprimeix

Laboratoris de salut pública

La xarxa de laboratoris de salut pública actualment esta integrada pels laboratoris adscrits a l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) del Departament de Salut establerts a Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa i pel laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), participat per l’Ajuntament.

L’àmbit d’actuació dels cinc laboratoris abasta tot el territori de Catalunya.

Els laboratoris realitzen el control analític oficial d’aliments, aigües i elements mediambientals relacionats amb la protecció de la salut i donen suport i assessorament a tots els serveis de l’ASPCAT.

Compten amb una amplia oferta analítica a disposició d’altres administracions públiques i també d’empreses i particulars que ho requereixin.


Catàleg de Serveis Analítics de l’ASPCAT 
Cartera de serveis analítics de l’ASPB
Preus públics dels laboratoris de l’ASPCAT
Acreditacions dels laboratoris de Salut Pública 
Dades de contacte dels laboratoris de Salut Pública
• Decret 43/2012, de 24 d'abril, dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oficial 

Data d'actualització:  27.11.2018