• Imprimeix

Formulació magistral

formulació magistral

La formulació magistral és un medicament destinat de forma individualitzada a un pacient, preparat pel farmacèutic o sota la seva supervisió, per tal de complimentar exactament una prescripció mèdica detallada de les substàncies medicamentoses seguint els estrictes criteris de qualitat que exigeix l'elaboració d'un medicament i que es dispensa a l’oficina de farmàcia o servei farmacèutic.

Un preparat oficinal és aquell medicament elaborat i garantit per un farmacèutic o sota la seva direcció, dispensat per l’oficina de farmàcia o servei farmacèutic, enumerat i descrit pel Formulari Nacional, destinat a l'entrega directa als malalts a qui abasteix l’oficina de farmàcia o servei farmacèutic.

L'elaboració i control de qualitat de les fórmules magistrals i preparats oficinals està legalment subjecte a les disposicions recollides en el Reial Decret 175/2001, de 23 de febrer, pel qual s'aproven les normes de correcta elaboració i control de qualitat de fórmules magistrals i preparats oficinals (BOE núm. 65, de 16 març) i al Formulari Nacional vigent (ordre SCO/3262/2003, de 18 de novembre i ordre SCO/3123/2006, de 29 de setembre). El Formulari Nacional, conté les fórmules magistrals tipificades i els preparats oficinals reconeguts com a medicaments,les seves categories, indicacions i matèries primeres que intervenen en la seva composició.