• Imprimeix

Prevenció i control de la legionel·losi

La legionel·losi és una malaltia d'origen ambiental causada per un bacteri anomenat Legionel·la. Té dues possibles manifestacions: la febre de Pontiac, que és lleu i presenta símptomes semblants als de la grip, com ara dolor muscular, tos, mal de cap i nàusees, i la infecció pulmonar o malaltia dels legionaris, caracteritzada per pneumònia i febre alta que pot arribar a provocar la mort.   

La legionel·losi no es transmet de persona a persona. Es contrau en inhalar vapor d'aigua o aerosols (dispersió d'un líquid o un sòlid en l'aire o en un gas). Els agents responsables són els bacteris del gènere Legionel·la del qual hi ha descrites unes 40 espècies i mes de 50 serogrups. L'espècie que més vegades s'ha vist implicada com a causa de la malaltia és la Legionella pneumophila del serogrup 1, malgrat que totes les espècies i serogrups del gènere s'han de considerar patògens potencials.

Les instal·lacions que amb més freqüència estan contaminades amb Legionel·la i han estat identificades com a fonts d'infecció són els sistemes de distribució d'aigua sanitària, calenta i freda, i els equips de refredament d'aigua evaporatius, com les torres de refrigeració i els condensadors evaporatius. Els titulars de les instal·lacions són responsables de dur a terme un manteniment adient a fi que no representin un risc per a la salut pública.

Les entitats i serveis amb domicili social a Catalunya que realitzen tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi han d'estar inscrites en el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP) de la Comunitat Autònoma on estigui situat el seu domicili social. D'altra banda, el personal que realitza les operacions de manteniment higienicosanitari en instal·lacions de risc de legionel·losi ha de tenir acreditada una capacitació.

Dins les mesures de prevenció del risc sanitari que suposa la contaminació pel bacteri denominat Legionel·la, la legislació també obliga les instal·lacions que tenen un alt risc de contaminació per dispersió de Legionel·la a sotmetre's a revisions periòdiques fetes per entitats autoritzades a aquest efecte.