• Imprimeix

Instal·lació i manteniment de piscines

piscines

A més del manual tècnic de piscines on s'ofereixen recomanacions per a una correcta gestió higienicosanitària de les piscines, en aquest apartat s'ofereix una altra documentació relacionada així com les disposicions legals més recents, que fan referència a aquest àmbit d'actuació.

El manual tècnic està dirigit fonamentalment als tècnics i tècniques municipals que han d'elaborar un informe sobre el projecte i fer el control sanitari de les piscines d'ús públic, i a les persones responsables, mantenidores i operaris/àries de piscines d'ús públic. També pot ser una eina útil per als propietaris i mantenidors de les piscines d'ús privat.

Data d'actualització:  14.09.2015