• Imprimeix

Control de plagues

Els conceptes de plaga i de control de plagues han anant evolucionant al llarg del temps paral·lelament al desenvolupament i als problemes de salut de la nostra societat, perquè les conseqüències que generava la presència d'organismes a prop de les persones al començament del segle XX eren molt diferents de les que originen actualment. 

Per això, si bé abans l'objectiu principal dels tractaments contra plagues era l'eradicació total dels organismes nocius, des de fa uns anys aquesta finalitat s'ha anat substituint pel manteniment de les plagues en uns nivells acceptables des d'un punt de vista tant sanitari com econòmic i del benestar de les persones. 

La definició més acceptada avui en dia del concepte de plaga és, doncs, la següent: un conjunt d'éssers vius que per la seva abundància i/o les seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones. Aquesta definició està directament relacionada amb el concepte de llindar de tolerància, és a dir, el límit a partir del qual es pot considerar que, a causa de la seva densitat de població i dels problemes que genera, un conjunt d'organismes forma una plaga.