• Imprimeix

Centres generadors de residus sanitaris

A la xarxa sanitària de Catalunya es generen diàriament més de 96 tones de residus hospitalaris, dels quals la meitat són sanitaris (RS). Qualsevol tipus de material generat per activitats d'atenció a la salut, ja siguin assistencials, preventives o d'investigació, es considera RS a partir del moment en què es rebutja.

La gestió dels residus basada en un alt nivell de protecció del medi ambient constitueix una prioritat arreu del món. Els RS no en són una excepció, i perquè la seva gestió garanteixi la protecció de la salut i del medi ambient, cal introduir models de gestió avançada reconeguts internacionalment.

 La gestió avançada té, com a objectiu prioritari, millorar la seguretat i la higiene en el treball, mitjançant pràctiques de gestió basades en:

  • La prevenció dels riscos reals.
  • Una simplicitat més gran de la gestió interna.
  • Una necessitat més baixa d'instal·lacions de tractament.
  • Un estalvi global de costos per als centres generadors de RS.