• Imprimeix

Laboratoris de salut ambiental i alimentària

Els laboratoris de salut ambiental i alimentària són centres, públics o privats, de qualsevol classe o naturalesa, que duen a terme de manra exclusiva o polivalent activitats d’anàlisi i control amb significat sanitari, d’aliments, de begudes, d’aigües de consum, de productes que hi són relacionats, així com d’altres elements medioambientals. 

Per fer les seves activitats, aquest tipus d’establiments han d’estar inscrits al Registre oficial que gestiona l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Després de la inscripció, l’ASPCAT realitza les actuacions d’inspecció, vigilància i control d’aquests laboratoris per comprovar la veracitat de les dades comunicades i el compliment dels requisits establerts per a l’exercici de l’activitat analítica. 

El Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària s’actualitza periòdicament amb la incorporació d’establiments nous i la modificació de les dades o el cessament de l’activitat dels laboratoris ja inscrits.

Destaquem

Normativa

DECRET 43/2012, de 24 d'abril, dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oficial.

Tràmits associats

Inscripció, modificació i cessament de les dades del Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària

Data d'actualització:  19.06.2017