• Imprimeix

Consell Consultiu de Pacients

El Consell

És l’òrgan assessor que representa les entitats de pacients davant de l’Administració catalana i que permet donar veu als pacients. A través d’aquest òrgan, les entitats adherides poden proposar aquelles iniciatives que considerin oportunes i també permet la participació en el procés d’elaboració de polítiques de salut.

Aquest òrgan, creat l’octubre de 2012, garanteix una informació fiable, concreta, transparent i directa entre l’Administració i els ciutadans, ja que suposa un canal d’informació, assessorament i participació.

 • Compartim amb els pacients informació transparent, concreta, accessible i fàcilment comprensible del sistema català de salut.
 • Vetllem per oferir als pacients el suport i l’assessorament necessari sobre la prestació pública de serveis de salut.
 • Facilitem la participació de les entitats de pacients del sistema català de salut de responsabilitat pública en el procés d’elaboració, decisió i prestació de polítiques sanitàries.
 • Canalitzem les propostes i recomanacions de les entitats de pacients.
 • Proposem actuacions per potenciar l’ús de les noves tecnologies en l’atenció sanitària.
 • Atenem les peticions d’assessorament que s’adrecen al Consell.

El funcionament del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya s’articula a través d’un plenari i d’una comissió permanent, amb funcions de preparació de les reunions del Consell i de coordinació dels consells tècnics.

En el marc d’aquest òrgan també es creen diversos consells tècnics que treballen en base a diverses patologies o aspectes concrets, que no són permanents en el temps, sinó que es dissolen quan perden la funció pel qual han estat constituïts.

Actualment existeixen 9 consells tècnics de treballen l’àmbit de:

 • Comunicació global.
 • Organització de jornades pròpies.
 • Gestió i qualitat.
 • Formació en seguretat dels pacients.
 • Formació en bioètica en relació a l’atenció sanitària.
 • Relació amb societats científiques i col·legis professionals.
 • Newsletter i comunicació.
 • TIC.

Presidenta: Honorable Sra . Alba Vergés i Bosch

VOCALS
Cap del Gabinet del conseller de Salut: Robert Fabregat i Fuentes
Persones de reconegut prestigi en l’àmbit sanitari: Enric Maria Valls i Colom i Miquel Vilardell i Tarrés
De la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris: Eulàlia Masach i Fatjó
En representació del Servei Català de la Salut: Mª Jesús Labordena i Barceló
En representació del Comitè de Bioètica de Catalunya: Josep Maria Busquets i Font 
En representació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS): Antoni Dedeu i Baraldés, 
En representació del Servei d’Emergències Mèdiques, SA: Núria Torres i Esparza,  
En representació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears: Anna Forcada i Arcarons 
En representació de les associacions entitats de pacients:

 • Acció Psoriasi: Santiago Alfonso i Zamora
 • Asociación de Víctimas de la Talidomida en España y otras inhabilidades – AVITE Catalunya: Maria García i Navarrete
 • ACAF - Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central (FM-SFC/EM-SQM-EHS): Sergi Estanyol i Duocastella
 • Associació catalana d’afectats de Limfedema (LIMFACAT): Joana Pradas i Abad
 • Associació catalana de persones amb accident vascular cerebral (AVECE – Ictus): Carmen Aleix i Ferrer
 • Associació contra l’Anorexia i la Bulímia (ACAB): Jaume Pagès i Fita
 • Associació d’Afectats d’Hipertensió Pulmonar: Antoni Cumeras i Costa
 • Associació de malats de ronyó (ADER): Matias Ponsa i Saladich
 • Catalunya contra el càncer (AECC): Pilar Cort i Fuentes
 • Comitè 1r Desembre – Plataforma Unitària d’ONG Sida de Catalunya: Joaquim Roqueta i Manen
 • Fundació Esclerosi Múltiple (FEM): Rosa Masriera i Raventós
 • Fundació Síndrome Tourette: Ramon Pujades i Beneit
 • Parkinson Catalunya: Carles Guinovart i Centelles
 • Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) – Catalunya: Anna Ripoll i Navarro
 • SMAP Celíacs de Catalunya: Olga Cuesta i Oliver
Marc Normatiu

Formes part d’una entitat de pacients?

Tens algun dubte, alguna recomanació o alguna proposta?

Aquesta és la nostra bústia de suggeriments:
consellpacient.salut@gencat.cat

Twitter del CCPC: @consellpacients