• Imprimeix

Projectes internacionals

El Departament de Salut, mitjançant la Fundació Tic Salut i Social, participa en el desenvolupament de les tendències, projectes i noves eines que han de marcar el futur de les TIC en salut a Catalunya, a Europa i al món. L’objectiu és crear sinergies mitjançant l’intercanvi de coneixement i experiència per a la millora de l’eficiència, els recursos i la qualitat del model assistencial.

En el marc dels projectes europeus, es treballa per:

  • Promoure l’envelliment saludable;
  • Millorar la qualitat de vida dels malalts crònics;
  • Fomentar l’autonomia dels pacients;
  • Implementar noves fórmules d’atenció no presencial en l’ambit de la telemedicina i la teleassistència;
  • Potenciar la interoperatibilitat entre els sistemes sanitari i social i entre països europeus per oferir una assistència integrada, i
  • Crear models comuns per a la compra, prova i certificació de solucions i serveis de salut electrònica.

 

D’altra banda, la Fundació Tic Salut Social col·labora activament en diferents xarxes i aliances internacionals per projectar el que s'està fent a Catalunya i entendre, alhora, el que està passant al món en l'àmbit de les TIC i la salut i adaptar-ne les bones pràctiques al nostre territori.  

També en aquesta línia, la Fundació analitza i interpreta les principals tendències internacionals pel que fa a l'aplicació de les TIC al sector sanitari amb l'objectiu d'orientar l'estratègia de futur en aquest àmbit i integrar-la al Pla de Salut. Per identificar aquestes tendències, es fa una revisió exhaustiva de les fonts de referència, com ara informes del sector, webs, blogs i xarxes socials, i es compta amb l'assessorament de professionals de prestigi.