• Imprimeix

Història clínica compartida a Catalunya (HC3)

La història clínica compartida a Catalunya (HC3) és la història electrònica que agrupa el conjunt de documents que contenen dades i informació rellevant sobre la situació i l'evolució d'un pacient al llarg del seu procés assistencial.

La HC3 permet l'accés de manera organitzada, i sempre sota els paràmetres idonis de seguretat i confidencialitat, a la informació rellevant de les històries clíniques dels diferents centres sanitaris de la xarxa pública assistencial.

La HC3 aconsegueix també, mitjançant mecanismes d'interoperabilitat i l'ús d'estàndards entre sistemes d'informació, que les diferents històries clíniques dels centres sanitaris de la xarxa pública assistencial siguin compatibles per poder accedir a tota la informació sanitària i de salut d'un pacient amb independència del  lloc i el moment en què es necessiten.

La HC3 té els objectius següents:

 • Millorar l'atenció de la salut dels ciutadans mitjançant una eina que faciliti la feina dels professionals sanitaris respecte als pacients que han d'atendre.
 • Propiciar una millora en el model assistencial permetent l'accés i la consulta de manera immediata, segura i confidencial de la informació rellevant disponible sobre els pacients als diferents centres sanitaris de la xarxa d'assistència pública de Catalunya.

Ciutadania

 • Disminueix la duplicació de proves diagnòstiques innecessàries i el fet d’haver de sotmetre als pacients a exploracions repetides.
 • Subministra dades i informació sanitària i de salut dels pacients catalans perquè pugui ser accessible, de manera segura i confidencial, mitjançant la futura història clínica digital del Sistema Nacional de Salut, fet que facilitarà l'assistència sanitària quan els ciutadans de Catalunya es desplacin fora del seu àmbit territorial.
 • Millora la seguretat del procés assistencial en tenir informació fiable dels diferents nivells assistencial, cosa que permet prendre decisions als professionals sanitaris amb un informació més completa.

 

Professionals

 • Afavorir la continuïtat assistencial.
 • Suport als professionals, afavorint una atenció sanitària adequada i de qualitat.
 • Informació accessible a tots els professionals que tinguin una relació assistencial amb el pacient.
 • Facilitar i millorar les tasques dels professionals sanitaris dels diferents àmbits assistencials, ja que permet l’ús compartit de la informació disponible dels pacients entre tots els centres sanitaris connectats d’arreu de Catalunya, 24h 365 dies l’any.

 

Sistema sanitari

 • Contribuir a l'eficiència del Sistema de Salut i de tots els factors implicats en aquest concepte (el temps, la qüalitat del servei, els recursos destinats, l’avaluació de les dades...).
 • Donar confiança als professionals i als ciutadans en aspectes de seguretat i confidencialitat, ja que el sistema garanteix la traçabilitat de tots els accessos i la transmissió de la informació s’efectua de manera segura i únivoca.
Data d'actualització:  14.05.2018