• Imprimeix

eHealth

L’aprovació a inicis del 2015 del Pla de Mobilitat mHealth.cat per part del Govern permet apropar els serveis sanitaris i de benestar a les persones a través de tecnologies de mobilitat. El Pla facilita, alhora, la transformació dels diferents processos assistencials i socials per aconseguir una atenció integrada i propera al pacient.

Portal AppSalut

En aquest marc neix el Portal AppSalut, un aparador d’aplicacions del sector de la Salut i de Benestar Social amb l’objectiu de fomentar que la ciutadania tingui cura de la seva salut i que en sigui conscient i corresponsable. Totes les aplicacions que apareixen en aquest aparador han de superar un procés d’acreditació de qualitat que estableix un entorn segur i de confiança per a l'ús d'aquesta tecnologia. Aquestes aplicacions estan disponibles de manera totalment gratuïta, tant per a dispositius iOS com per a Android.

Les dades generades pels ciutadans mitjançant l’ús de les aplicacions poden ser visualitzades pels professionals i integrades a la seva història clínica, sempre que els usuaris ho permetin a través de la Plataforma de Salut Digital.

Inventari de projectes innovadors

D’altra banda, en el marc del desplegament dels projectes d'innovació en el sector sanitari, des de la Fundació Tic Salut i Social s’està portant a terme des de l'any 2007 un inventari de projectes innovadors en TIC i salut a Catalunya, al marge del seu grau de desenvolupament i desplegament.

Aquest inventari ofereix una visió global de la situació dels projectes d'innovació a tot el territori, així com informació sobre experiències realitzades per tal que els actors del sistema sanitari que estan iniciant projectes d’aquest tipus es nodreixin d'idees i metodologies i coneguin les possibilitats de les eines emprades.

Data d'actualització:  02.05.2018