• Imprimeix

eCAP

L’eCAP és el programa d’història clínica informatitzada que fan servir els metges de família, pediatres i infermers de centres d’Atenció Primària quan visiten els seus pacients. Es tracta d’una eina de gestió clínica que ofereix una visió integral del pacient i del seu estat de salut i que dóna suport a la presa de decisions a través del monitoratge de diferents paràmetres.

L’eCAP està integrada amb altres Sistemes d’informació de la xarxa pública. Des de la seva posada en funcionament l’any 2001, l’eCAP ha introduït millores constants i noves funcionalitats que ajuden els professionals en el desenvolupament d'una tasca assistencial de qualitat. 

El 12 de Juliol de 2017 es formalitza un Conveni entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Institut Català de la Salut (ICS) per a l’establiment d’un marc de col·laboració conjunt amb l’objectiu de promoure el desenvolupament tecnològic de la història clínica digital en l’àmbit de l’atenció primària al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) mitjançant l’aplicació informàtica eCAP.

Data d'actualització:  14.05.2018