• Imprimeix

Atenció d'alta especialització

L'atenció terciària o d'alta especialització és un conjunt de serveis molt especialitzats o amb un molt elevat requeriment tecnològic o d'expertesa professional els quals, per la seva baixa prevalença, risc, interrelació amb altres processos o elevat cost, es beneficien de la seva concentració dins del sistema públic de salut, se'n millora la qualitat derivada per la massa crítica que, gràcies a l'evidència científica, estableix un nombre mínim d'intervencions per a determinades patologies molt complexes.

Una evolució que ha de permetre disposar de serveis multicèntrics amb capacitat de garantir unes prestacions amb el màxim nivell possible de qualitat i eficiència i que, alhora, respectin l'equitat o l'accés dels usuaris i les possibilitats de desenvolupament científic i tecnològic dels centres i els seus professionals.

Data d'actualització:  10.11.2011