• Imprimeix

Qui finança la recerca?

La recerca a Catalunya, en totes les seves àrees de coneixement, és finançada, majoritàriament, amb fons públics. La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement i la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut, el Ministeri d’Economia i Competitivitat i la Unió Europea són els principals finançadors de la recerca feta a Catalunya, tant pel que fa al personal com a les infraestructures científiques i els projectes de recerca.

Dels 216 milions d’euros anuals destinats a recerca, la Generalitat hi aporta el 26% i el 22% és captat de la Unió Europea pels centres i instituts de recerca. La resta prové principalment de l’Estat espanyol (més del 50%). Actualment, la despesa en R+D és d’un 1,47% del PIB català.

Els fons europeus han permès a Catalunya l’obtenció de 992,4 M€ provinents del VII Programa marc i uns 226,8M que del nou programa europeu “Horitzó 2020”. El finançament de la recerca procedent de la filantropia representa el 0,9% de la despesa en R+D+I al nostre país, mentre que en països del nostre entorn se situa en el 5%.

Una iniciativa filantròpica molt rellevant en recerca biomèdica és la Marató de TV3, projecte solidari impulsat per la Fundació La Marató de TV3 amb el suport de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. La Marató de TV3 està enfocada a obtenir recursos econòmics per a la investigació científica de malalties que, ara per ara, no tenen cura definitiva. En els primers 25 anys de vida, La Marató de TV3 ha recaptat més de 142 M€ i ha finançat 723 projectes de recerca.

Data d'actualització:  05.06.2018