• Imprimeix

Qui fa recerca en salut?

Catalunya compta amb una important xarxa d’agents que juguen un paper diferent i que conformen un ecosistema de gran potencial i dinamisme.

Universitats

Les universitats exerceixen un paper central en qualsevol sistema de recerca, desenvolupament i innovació per la seva triple missió en docència, recerca i transferència. Catalunya disposa de set universitats públiques, quatre de privades i una de virtual. Cada any es graduen, aproximadament, en ciències de la salut (medicina, infermeria, fisioteràpia, farmàcia, odontologia) uns 6.000 estudiants en graus i 1.500 en màsters.

Dispositius assistencials: centres hospitalaris i d’atenció primària

Segons dades de la memòria del CatSalut, el sistema hospitalari català aplega 625 dispositius: 71 hospitals de titularitat pública (dotze dels quals són universitaris), 29 de privats (dos dels quals són universitaris), 369 equips d’atenció primària (285 de l’ICS i 84 no pertanyents a l’ICS), 92 de sociosanitaris (concertats, vuit dels quals amb atenció exclusivament ambulatòria), 16 centres de salut mental i sociosanitaris (sense concert), 19 centres de psiquiatria (amb concert) i 29 centres d’atenció ambulatòria a la salut mental.

Cercador de centres sanitaris del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)

Instituts i centres de recerca

Catalunya disposa d’instituts de recerca associats als hospitals que, al mateix temps, pertanyen a la Institució CERCA. A més, hi ha centres CERCA no associats a centres sanitaris, que fan recerca en l’àmbit de la biomedicina i ciències de la vida. Finalment, hi ha un centre associat als centres d’atenció primària.

Centres CERCA

Resolució ECO/2405/2015, de 21 d'octubre, de reconeixement de diversos centres de recerca de Catalunya com a centres CERCA

BioRegió de Catalunya (Biocat)

Biocat és l’entitat que coordina i promou el sector de les ciències de la vida i de la salut a Catalunya; un agent estratègic i catalitzador en la construcció de l’ecosistema català d’innovació en ciències de la vida i de la salut, que integra empreses, entitats i grups de recerca, hospitals, universitats i administracions.

En els darrers anys, s’ha desenvolupat de forma progressiva un teixit d’infraestructures científiques i tecnològiques arreu del sistema al servei de la comunitat investigadora.

Grans instal·lacions i infraestructures científiques

El Govern de Catalunya va apostar, en col·laboració amb l’Estat, per tres grans instal·lacions: el sincrotró ALBA (CELLS), el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG).

Parcs científics i tecnològics

Els parcs científics i tecnològics són unes infraestructures estratègiques de suport i interrelació entre els diversos agents del sistema.

Biobancs

Els biobancs són instruments on la participació de la població en la recerca es fa més palesa i on conflueixen les necessitats de la població i del personal investigador per donar resposta a problemes de salut rellevants. Disposen de col·leccions de mostres biològiques ben caracteritzades i estandarditzades i de les corresponents dades clíniques associades.

Estabularis

Els estabularis són establiments dedicats a la producció i manteniment d'animals d'experimentació.

Barcelona Clinical Trials Platform

El Departament de Salut ha impulsat una plataforma d’assaigs clínics, la Barcelona Clinical Trials Platform (BCTP), que ofereix eines i estratègies per millorar el coneixement de la investigació clínica a Catalunya i la seva projecció tant interna com externa.

Data d'actualització:  05.06.2018