• Imprimeix

Què és la recerca en salut?

La recerca biomèdica i en ciències de la salut és tot aquell conjunt d’activitats científiques que tenen com a finalitat plantejar preguntes, hipòtesis i teories  (mitjançant el mètode científic) per obtenir resultats i respostes que permetin aprofundir en el coneixement sobre l’organisme humà, ja sigui en condicions tant de salut com de malaltia.

Per a què serveix?

Amb la recerca es vol incrementar el coneixement sobre els factors que incideixen sobre la salut i sobre les causes (genètiques, ambientals o socials) que provoquen les malalties. 

El coneixement generat investigant en salut permet un avenç significatiu en la implementació d’accions preventives, diagnòstiques i terapèutiques per poder actuar contra les malalties -tant des del punt de vista individual com poblacional-, així com per protegir i promocionar la salut. També fa possible impulsar l’optimització dels processos en el marc dels serveis de salut amb l’objectiu de millorar l’efectivitat del nostre sistema.

La recerca és fonamental per millorar la salut dels ciutadans i per resoldre molts problemes de salut al nostre país. Invertir en recerca és posar les bases de la salut futura de la nostra societat.

Tipus de recerca

  • Recerca bàsica o experimental: busca generar coneixement de l’estudi dels mecanismes moleculars, cel·lulars, o genètics per si mateixa, que poden tenir incidència en la salut i en la malaltia. La recerca bàsica no acostuma a tenir una aplicació pràctica a curt o mitjà termini. Per contra, els coneixements que s’hi generen són fonamentals a llarg termini per guarir les malalties. La recerca bàsica es pot realitzar en dues modalitats:
    • “in vitro”, durant la qual no s’utilitzen organismes vius, sinó que els experiments es realitzen en un ambient artificial, com el tub d’assaig, i on s’acostumen a utilitzar cèl·lules i mostres de teixits humans o d’altres animals. 
    • “in vivo”, que té lloc amb la realització d’experiments fets dins d'un organisme viu. 
  • Recerca clínica o aplicada: té per objectiu millorar el coneixement del diagnòstic i el tractament de les malalties. Al contrari de la recerca bàsica o experimental, aquest tipus de recerca es du a terme en éssers humans o poblacions, sans o malalts, que són els subjectes dels estudis. 
  • Recerca epidemiològica: estudia la freqüència i els factors determinants d’una malaltia o tractament en poblacions. En aquest àmbit també hi destacaríem la recerca en salut pública
  • Recerca en serveis sanitaris: descriu i avalua els diferents models de sistema sanitari, tenint en compte aspectes com l’adequació, l’accés, l’eficiència, el cost-efectivitat, la seguretat, la satisfacció de les persones usuàries, etc. 
  • Recerca translacional: integra la recerca bàsica i la clínica, per aconseguir que aquelles necessitats de coneixement en l’àmbit de la pràctica clínica puguin tenir una resposta científica i que les troballes de laboratori es puguin traslladar ràpidament a la clínica.
Data d'actualització:  05.06.2018