• Imprimeix

Impacte de la recerca en salut en la societat

L’impacte de la recerca en salut és múltiple, variat i extraordinàriament ampli. El mes important, òbviament, és l’impacte en salut: investigant es genera coneixement per millorar la comprensió, el tractament i la prevenció de les malalties i, per tant, es millora la salut de les persones i la seva qualitat de vida.

Fer recerca en ciències de la salut pot beneficiar a persones, organitzacions, comunitats, àrees geogràfiques o entitats, tant a nivell local com global, tant a curt termini com a mig i llarg termini. L’apreciació que puguem tenir els ciutadans és una. Tanmateix, el valor quantitatiu i qualitatiu d’aquest impacte és desconegut.

La ciència fa avançar el coneixement i aquest és l’impacte mes directe. Les persones, les entitats, les àrees geogràfiques es beneficien d’absorbir aquest coneixement. Però la recerca en salut també pot influir en la presa de decisions que afecten els sistemes de salut, la pràctica clínica, i la gestió sanitària i/o pública.

Altres beneficis de la recerca biomèdica són la pròpia capacitació de noves generacions de professionals que garanteixen el relleu en el sistema de recerca i els beneficis econòmics que comporta la recerca, i també la capacitació de centres de recerca (a través d’estructures, etc), de regions i territoris.

La recerca és també un dels motors de la societat del coneixement i forma part del sistema productiu, aportant beneficis econòmics a curt i a llarg termini.

S’ha estimat que cada euro que s’inverteix en recerca en ciències de la salut es multiplica a curt termini en 3 euros. A llarg termini, i considerant el valor econòmic de tots els impactes (inclòs l’impacte en salut), pot arribar a ser del 30%.

A Catalunya, la recerca mou més de 216 milions d’euros anuals i el nombre de persones que treballen en rols relacionats amb la investigació és l’equivalent a 7.013 jornades laborals completes (dades 2013).

El grup ISOR d’impacte social de la recerca s’ocupa d’estudiar “què funciona” en finançament de recerca per tal de construir economies i societats sòlides basades en el coneixement i retre comptes dels fons públics o donacions filantròpiques invertides en recerca.

El repositori d’Instantànies de Recerca té com a objectiu apropar al públic general els impactes socials que té la recerca biomèdica realitzada a Catalunya.

El registre vol ser una eina transparent de mesura i avaluació orientada a la ciutadania ja que promou un més ampli i millor coneixement dels resultats de la recerca, proporciona l'evidència de com aquesta recerca s’ha implementat en la pràctica, alhora que apropa la recerca realitzada als centres de recerca biomèdics catalans als ciutadans.

La Central de Resultats és un projecte de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que té com a objectiu mesurar, avaluar i difondre els resultats pel que fa a la salut i qualitat assolits pels diferents agents que integren el sistema sanitari.

En l'àmbit de la recerca en ciències de la salut, la Central de Resultats presenta els resultats assolits pels diferents centres de recerca biomèdica i instituts d'investigació sanitària de Catalunya amb l'objectiu de retre comptes de la inversió pública en recerca i facilitar una presa de decisions transparent i coresponsable en polítiques i gestió de recerca i innovació de Catalunya.

Data d'actualització:  05.06.2018