• Imprimeix

Estratègia i política científica del Departament de Salut

La recerca i la innovació en salut constitueixen un marc d’activitat que representa un dels valors fonamentals per millorar la salut dels ciutadans a la Catalunya del segle XXI.

Per assolir aquesta fita, el Departament de Salut i el sistema de salut de Catalunya compten amb dos documents marc i estratègics: el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, que integra la recerca i la innovació com una línea estratègica, i el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en salut 2016-2020 (PERIS), que desplega l’estratègia de recerca i innovació en salut.

Pla de Salut de Catalunya 2016-2020

El Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 marca les prioritats polítiques en matèria sanitària del Govern de la Generalitat de Catalunya i obre noves línies estratègiques prioritzades, entre les quals es troben el foment de la recerca i la innovació en l’àmbit de la salut.

Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020 (PERIS)

El Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (PERIS 2016-2020)  és una eina que ha impulsat el Govern de la Generalitat, a través del Departament de Salut. EL PERIS 2016-20, que està alineat amb el Pla de Salut 2016-20, permet generar nou coneixement durant els quatre anys de durada, un coneixement que té una repercussió directa en la millora de la salut dels ciutadans.

Alineament amb l’estratègia europea

La política científica en recerca en salut de Catalunya està alienada amb l’estratègia europea Horitzó 2020.

L’Horitzó 2020 té l’objectiu d’enfortir la posició mundial de la Unió Europea com a líder en ciència, ajudar a fer d’Europa un lloc més atractiu per invertir en recerca i innovació, i poder oferir als ciutadans els beneficis directes que se’n deriven.

La Unió Europea destina al Programa Horitzó 2020 80.000 milions d’euros en recerca i innovació, durant el període 2014-2020.

Data d'actualització:  05.06.2018