• Imprimeix

Recerca i innovació

El foment de la recerca en ciències de la salut és un objectiu i una estratègia clau per millorar la qualitat dels serveis sanitaris i la salut de la població de Catalunya. 

El gràfic mostra, amb un exemple pràctic, com es genera coneixement al nostre territori i quins beneficis aporta per al conjunt de la ciutadania.

cercles Estratègia Europea Horitzó 2020 Planificació i gestió de la recerca Pla de Salut CAPRIS Beneficis per a les persones PADRIS Avaluació de la recerca SARIS Recerca en salut PERIS Central de Resultats de Recerca en Salut

El Departament de Salut i el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya planifiquen polítiques de recerca que serveixen de pilar per al desenvolupament d’un sistema de salut d’excel·lència, assumible i sostenible.

Pel que fa a producció científica en ciències de la vida, Catalunya aporta l'1% de la producció científica mundial. El nombre de publicacions es va incrementar un 168% entre l’any 2000 i el 2015, i actualment representa més d’un 3% de la producció científica europea.