• Imprimeix

Bibliografia bàsica

El Pla director sociosanitari, en col·laboració amb professionals de la xarxa pública d’atenció sociosanitària de Catalunya, ha realitzat una selecció de la principal bibliografia.

L’objectiu és posar a l’abast dels professionals tota aquella documentació de referència que permet divulgar el coneixement científic, els avenços i els projectes relacionats amb l’atenció sociosanitària.

La biblioteca del Departament de Salut n’ha realitzat la classificació i publicació utilitzant l’eina Zotero que és un gestor bibliogràfic d'accés obert utilitzat per a l'elaboració de les bibliografies temàtiques que en permet la consulta a través d'Internet i la inserció de citacions als treballs científics.