Les estratègies prioritàries en salut mental i addiccions pel període 2017-2020, s’han elaborat conjuntament pel Pla director de salut mental i addiccions i el Servei Català de la Salut (CatSalut), i pretenen donar resposta a l’objectiu del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 d’impulsar el desplegament d’un model d’atenció comunitària en l’àmbit de la salut mental i les addiccions. Així mateix, formula les estratègies que s’adoptaran els propers anys a Catalunya, en coherència amb les polítiques europees i amb diferents plans interdepartamentals del Govern de la Generalitat: Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP), Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) i Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions.