• Imprimeix

Pla director

El Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor és l'instrument per millorar l'atenció de les malalties reumàtiques, que inclouen les malalties que afecten les estructures de l'aparell locomotor, o sistema musculoesquelètic, és a dir, que recauen en els ossos, les articulacions, les estructures periarticulars, com ara tendons o lligaments, i els músculs.

Missió

El  Pla Director té com a missió millorar l’atenció de les malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor mitjançant accions de promoció de la salut, prevenció, diagnòstic precoç, tractament adequat i rehabilitació, i també establir un model assistencial orientat a les necessitats de la població, d’acord amb els principis d’equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció dels ciutadans.

Objectius

Els objectius per trienni 2017-2019 són els següents:

• Millorar l’atenció a les malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor mitjançant accions de promoció de la salut, prevenció de les malalties, diagnòstic precoç, tractament adequat i rehabilitació.

• Millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen problemes relacionats amb les malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor i amb el dolor crònic.

• Implantar un model assistencial orientat a les necessitats de la població, d’acord amb els principis d’equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció dels/les ciutadans /es

Organització

El Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor s’organitza en l’estructura següent: la direcció del Pla, en règim de codirecció i el Consell Assessor, en els termes que preveu l’Ordre SLT/571/2010, de 25 de novembre, per la qual es crea l’estructura del Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor, modificada per l’Ordre SLT/335/2012, de 30 d’octubre, de modificació de l’Ordre SLT/570/2010, de 25 de novembre, per la qual es crea l’estructura del Pla director de malalties de l’aparell respiratori, i de l’Ordre SLT/571/2010, de 25 de novembre, per la qual es crea l’estructura del Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor.