• Imprimeix

Cronicitat

El Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya (PPAC) és l’instrument d’informació, estudi i proposta mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per impulsar, planificar i coordinar les actuacions a desenvolupar en els àmbits de la prevenció i atenció a les malalties cròniques.

La missió del PPAC és aportar un nou model d’atenció integrada social i sanitària per a tots els ciutadans de Catalunya, capaç de respondre al repte que representen la cronicitat, la complexitat i la dependència, potenciant la promoció de la salut i la prevenció dels factors de risc i de les malalties cròniques de més impacte, alhora de saber desplegar un model d’atenció des de les fases més incipients fins als estadis de més complexitat.

Per aquest fet cal adaptar el sistema nacional de salut per respondre als canvis en les necessitats d’atenció integrada social i sanitària que presenta la població de Catalunya arran dels fenòmens de transició epidemiològica i poblacional, en un sistema nacional de salut on estigui garantida l’alta qualitat, la seguretat, l'equitat i centrat en els valors, creences i preferències dels ciutadans de Catalunya.