El càncer és una de les prioritats del Departament de Salut per l’alta prevalença i taxa de mortalitat d’aquesta malaltia. Bona part de l’augment dels casos es deu a l’envelliment de la població.

A Catalunya el càncer és responsable d’un terç de les defuncions, i els tumors són la primera causa de mortalitat en homes i la segona en dones. No obstant, tenim una de les taxes de mortalitat més baixes de la Unió Europea.

Reduir l’impacte del càncer en la població catalana ha estat sempre un objectiu del Pla de salut de Catalunya. Des de l’any 2001,  les prioritats específiques en l'atenció del càncer s'han establert en el marc del denominat Pla director d’oncologia.  Els plantejaments dels diferents plans onocològics han estat basats en un nucli d’accions vertebrat entorn de cinc eixos: prevenció primària, cribratge, atenció oncològica, sistemes d’informació i recerca.

Destaquem