• Imprimeix

Línies estratègiques

El Pla director planteja una sèrie d'objectius i propostes d’actuació per continuar millorant la qualitat de l’atenció, la prevenció i la qualitat assistencial, potenciar la recerca.

El Pla Director en l’àmbit de les Malalties Cardiovasculars (PDMCV), una vegada aconseguida l’excel·lència en el tractament de l’infart agut de miocardi amb elevació del segment ST mitjançant el Codi IAM, es planteja ampliar les línies d’actuació que es preveu desenvolupar en el període 2017-2019.

  1. Cardiopatia isquèmica
  2. Insuficiència cardíaca
  3. Aturada cardíaca extra hospitalària
  4. Reordenació dels tractaments i procediments d’alta especialització
  5. Cardiopaties congènites
  6. Fibril·lació auricular
  7. Cirurgia cardíaca
  8. Visibilitat del Pla Director

1. Fase aguda
2. Ictus hemorràgics
3. Ictus transitoris (AIT)
4. Prevenció
5. Hospitalització
6. Rehabilitació
7. Informació clínica