• Imprimeix

Estratègies de salut

Els plans directors s'encarreguen de fer operatives les politiques marcades en el Pla de salut.

Els plans directors, adaptats a la realitat del nostre país i al context econòmic sanitari, defineixen les activitats i l'ordenació de serveis necessària per assolir les polítiques plantejades amb una visió integrada de la situació i abordant des de la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia fins a la rehabilitació, amb les actuacions de diagnòstic i tractament. Els plans defineixen un model d'atenció i organització de serveis que partint de la realitat permeten continuar avançant en l'eficiència i qualitat del sistema.

Cronicitat

És l’instrument d’informació, estudi i proposta mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per a impulsar, planificar i coordinar les actuacions a desenvolupar

Salut Pública

La salut pública és el conjunt d'actuacions dels poders públics i de la societat destinades a protegir i promoure la salut de les persones, prevenir les malalties i tenir cura de la vigilància de la salut.